MORTENS BYGG TJENESTER Setskogveien 1676, 1954 SETSKOG Telefon: 920 13 263 E-post: post@mobygg.no Organisasjonsnummer: 921 530 579

Her er det bilder av en garasje vi

har satt opp for Bygg med oss nylig

Fundamentering av garasje Oppsett av reisverk og takstoler
MORTENS BYGG TJENESTER Setskogveien 1676, 1954 SETSKOG Telefon: 920 13 263 E-post: post@mobygg.no Organisasjonsnummer: 921 530 579

Her er det bilder av en garasje vi

har satt opp for Bygg med oss nylig

Her er det bilder av rehabilitering av leilighet

for vår samarbeispartner Immer Prosjekt AS.