MORTENS BYGG TJENESTER Setskogveien 1676, 1954 SETSKOG Telefon: 920 13 263 E-post: post@mobygg.no Organisasjonsnummer: 921 530 579

Personvernerklæring for Mobygg (MORTENS BYGG TJENESTER)

Personvernerklæring for Mobygg med org. nr. 921 530 579 beskriver hvordan vi

behandler persondata.

Ved besøk av våre nettsteder eller bruk av våre tjenester kan brukere avgi personlig informasjon på ulike nivåer. I enkelte tilfeller innhenter vi også data fra 3. part som vi har avtaler med. Du kan fremstå som privat eller tilknyttet et foretak. Uavhengig av hvilken kilde som dataene er hentet inn fra, er Mortens Byggtjenester ansvarlig for databehandlingen. Vi ønsker derfor å gi deg mest mulig informasjon om hva disse dataene blir brukt til og hvordan de blir lagret. Hvilken informasjon lagrer vi? Navn Telefonnummer E-postadresse E-post korrespondanse med Mortens Byggtjenester Interessehistorikk Aksept for å motta reklame Vi lagrer også data via cookies/informasjonskapsler. Les mer under: Cookies – informasjonskapsler En cookie er en tekstfil som sendes fra en webside, f. eks mobygg.no til din datamaskin, og lagres enten i maskinens minne (session cookies) eller som en liten tekstfil (tekstbaserte cookies). Data som lagres lokalt kan inneholde brukerinnstillinger, informasjon om besøksadferd på våre nettsteder, type nettleser du har brukt, hvilke annonser du har blitt vist og tilsvarende atferd hos nettsteder vi har et samarbeid med. Merk: Vi benytter aldri cookies for å lagre personlig informasjon om deg. Hvordan samler vi inn data? Vi samler inn data ved at du registrerer deg som kunde, nyhetsbrevmottaker, besøker våre nettsteder, e-postkorrespondanse med Mortens Byggtjenester, bruker våre tjenester eller at du er registret hos en 3. part der vi har et samarbeid. Hva brukes informasjonen til? Ved datalagring kan vi analysere trafikken på våre nettsteder, forstå behov og tilpasse tjenester til dine interesser, forhindre kriminell aktivitet, gi bedre kundeservice og tilby bedre tjenester og mer målrettet markedsføring som resulterer i mindre støy for deg som bruker Hvem deler vi informasjonen med? Vi deler data med andre i tilfeller der tjenester utføres av 3. part. Her er noen eksempler: innsamling av statistikk for besøk på nettstedene, målrettet annonsering via Facebook og Google, ved sikkerhetshensyn og for å forhindre svindel. Hvor lenge lagrer vi data? Varighet på lagring av data er tilpasset formålet for innsamlingen, men ikke lenger enn det gjeldende lov beskriver. DINE RETTIGHETER Innsynsynsrett Innsynsretten (personvernforordningen artikkel 15) går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles og du kan be om å få vite hvilke opplysninger de har lagret. Les mer Rett til begrensning I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe. Les mer Rett til dataportabilitet Retten til dataportabilitet er en ny rettighet som skal styrke din kontroll over egne personopplysninger og gjøre det lettere for å bytte leverandør. Les mer Rett til retting Dersom du mener en virksomhet behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve at de rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. Les mer Rett til å protestere Noen ganger behandles personopplysningene dine uten ditt samtykke. Mange føler da at de mister kontrollen over egne opplysninger. For å bøte på dette inneholder loven en bestemmelse om at du i en del tilfeller kan protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet (jf. personvernforordningen artikkel 21). Les mer Rett til sletting I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt». Les mer Rett ved automatiserte avgjørelser Et dataprogram kan ikke uten videre ta store og viktige avgjørelser for deg. Det slår personvernforordningen fast i artikkel 22. Les mer VERDT Å VITE Hvordan endrer jeg mine opplysninger? Du tar kontakt med oss på via e-post. Klikk her Nyttige lenker: Datatilsynet: Les mer Regjeringen: Ny personopplysningslov
MORTENS BYGG TJENESTER Setskogveien 1676, 1954 SETSKOG Telefon: 920 13 263 E-post: post@mobygg.no Organisasjonsnummer: 921 530 579

Personvernerklæring for Mobygg

(MORTENS BYGG TJENESTER)

Personvernerklæring for Mobygg med org. nr. 921

530 579 beskriver hvordan vi behandler

persondata.

Ved besøk av våre nettsteder eller bruk av våre tjenester kan brukere avgi personlig informasjon på ulike nivåer. I enkelte tilfeller innhenter vi også data fra 3. part som vi har avtaler med. Du kan fremstå som privat eller tilknyttet et foretak. Uavhengig av hvilken kilde som dataene er hentet inn fra, er Mortens Byggtjenester ansvarlig for databehandlingen. Vi ønsker derfor å gi deg mest mulig informasjon om hva disse dataene blir brukt til og hvordan de blir lagret. Hvilken informasjon lagrer vi? Navn Telefonnummer E-postadresse E-post korrespondanse med Mortens Byggtjenester Interessehistorikk Aksept for å motta reklame Vi lagrer også data via cookies/informasjonskapsler. Les mer under: Cookies – informasjonskapsler En cookie er en tekstfil som sendes fra en webside, f. eks mobygg.no til din datamaskin, og lagres enten i maskinens minne (session cookies) eller som en liten tekstfil (tekstbaserte cookies). Data som lagres lokalt kan inneholde brukerinnstillinger, informasjon om besøksadferd på våre nettsteder, type nettleser du har brukt, hvilke annonser du har blitt vist og tilsvarende atferd hos nettsteder vi har et samarbeid med. Merk: Vi benytter aldri cookies for å lagre personlig informasjon om deg. Hvordan samler vi inn data? Vi samler inn data ved at du registrerer deg som kunde, nyhetsbrevmottaker, besøker våre nettsteder, e-postkorrespondanse med Mortens Byggtjenester, bruker våre tjenester eller at du er registret hos en 3. part der vi har et samarbeid. Hva brukes informasjonen til? Ved datalagring kan vi analysere trafikken på våre nettsteder, forstå behov og tilpasse tjenester til dine interesser, forhindre kriminell aktivitet, gi bedre kundeservice og tilby bedre tjenester og mer målrettet markedsføring som resulterer i mindre støy for deg som bruker Hvem deler vi informasjonen med? Vi deler data med andre i tilfeller der tjenester utføres av 3. part. Her er noen eksempler: innsamling av statistikk for besøk på nettstedene, målrettet annonsering via Facebook og Google, ved sikkerhetshensyn og for å forhindre svindel. Hvor lenge lagrer vi data? Varighet på lagring av data er tilpasset formålet for innsamlingen, men ikke lenger enn det gjeldende lov beskriver. DINE RETTIGHETER Innsynsynsrett Innsynsretten (personvernforordningen artikkel 15) går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles og du kan be om å få vite hvilke opplysninger de har lagret. Les mer Rett til begrensning I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe. Les mer Rett til dataportabilitet Retten til dataportabilitet er en ny rettighet som skal styrke din kontroll over egne personopplysninger og gjøre det lettere for å bytte leverandør. Les mer Rett til retting Dersom du mener en virksomhet behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve at de rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. Les mer Rett til å protestere Noen ganger behandles personopplysningene dine uten ditt samtykke. Mange føler da at de mister kontrollen over egne opplysninger. For å bøte på dette inneholder loven en bestemmelse om at du i en del tilfeller kan protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet (jf. personvernforordningen artikkel 21). Les mer Rett til sletting I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt». Les mer Rett ved automatiserte avgjørelser Et dataprogram kan ikke uten videre ta store og viktige avgjørelser for deg. Det slår personvernforordningen fast i artikkel 22. Les mer VERDT Å VITE Hvordan endrer jeg mine opplysninger? Du tar kontakt med oss på via e-post. Klikk her Nyttige lenker: Datatilsynet: Les mer Regjeringen: Ny personopplysningslov