MORTENS BYGG TJENESTER Setskogveien 1676, 1954 SETSKOG Telefon: 920 13 263 E-post: post@mobygg.no Organisasjonsnummer: 921 530 579

Nybygg

Vi tar også på oss store og små oppdrag. Som (se eget felt)

Vi tar på oss oppdrag for forskjellige aktører innenfor dette

området,

Vi har tett samarbeid med Bygg Med Oss AS på Bjørkelangen.

Vi er på utkikk etter flere å samarbeide med så ta kontakt.

Vi er med på trenden «Stuttreist & Himlaga», så vi prøver å

bruke Setskog Trelast AS på egne oppdrag.

De har et sagbruk her på Setskog, så vi kan få tilpasset materi-

aler etter ønske.

PS: de er fryktelig gode på ved, veldig også.

Fundamentering av garasje Oppsett av reisverk og takstoler Ferdigstilt terrasse

Vi tar på oss store og små

oppdrag.

Som oppsett av

Lagerbygg

Låver

Staller

Enebolig

Hytte

Garasje

Uthus

Søppel-bod

Hage-bod

Bygging av ny

terrasse

Med mer.

MORTENS BYGG TJENESTER Setskogveien 1676, 1954 SETSKOG Telefon: 920 13 263 E-post: post@mobygg.no Organisasjonsnummer: 921 530 579

Nybygg

Vi tar også på oss

store og små opp-

drag. Som (se eget

felt)

Vi tar på oss oppdrag

for forskjellige ak-

tører innenfor dette

området,

Vi har tett samarbeid

med Bygg Med Oss

AS på Bjørkelangen.

Vi er på utkikk etter

flere å samarbeide

med så ta kontakt.

Vi er med på trenden

«Stuttreist &

Himlaga», så vi

prøver å bruke Setskog Trelast AS på egne oppdrag.

De har et sagbruk her på Setskog, så vi kan få

tilpasset materialer etter ønske.

PS: de er fryktelig gode på ved, veldig også.

Oppsett av reisverk og takstoler Ferdigstilt garasje Vi tar på oss store og små oppdrag.  Som oppsett av  	Lagerbygg 	Låver  	Staller  	Enebolig  	Hytte 	Garasje 	Uthus 	Søppel-bod  	Hage-bod 	Bygging av ny terrasse  	Med mer.